Handelsmerken

Intellectueel eigendom

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op artwork, afbeeldingen, tekst, video- en audioclips, handelsmerken, logo’s en andere inhoud van deze website (‘Inhoud’) zijn eigendom van AGF-Holland of worden met toestemming gebruikt.

Hoewel u alle informatie op deze website naar uw computer mag kopiëren voor eigen gebruik, mag u de Inhoud van de website niet in enig ander werk kopiëren of gebruiken, ook niet in uw eigen website, en mag u de Inhoud niet op een andere openbare of commerciële manier gebruiken. Dit houdt in dat u zonder licentie van ons geen enkel deel van onze website mag publiceren of her-distribueren. Dat houdt ook in dat AGF-Holland het volledige en complete eigendomsrecht op dergelijke Inhoud heeft, inclusief eventuele downloadbare software of code, afbeeldingen gebruikt in of gemaakt door de software en alle bijbehorende gegevens. U mag de Inhoud niet kopiëren, aanpassen, reproduceren, uploaden, overdragen, distribueren, ontleden, demonteren of op enig andere wijze in een andere vorm gieten.

U mag de kennisgevingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken of andere merken die bij de Inhoud horen, niet wijzigen. Als u een link wilt maken naar de homepage van onze site is dat prima, maar gebruik onze Inhoud niet op uw eigen site. U mag niet dieplinken (d.w.z. een link maken naar een andere pagina dan onze homepage) naar onze site, tenzij u daarvoor onze schriftelijke toestemming heeft.

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze site eigendom van AGF-Holland. Het merk Johannes is gedeponeerd als geregistreerd handelsmerk bij het BOIP.